GIỚI THIỆU

Công ty TNHH DaiDo Việt Nam (DaiDo Vietnam Co., Ltd) được thành lập tại Việt Nam từ
năm 1993 , là công ty với 100% vốn đầu tư đến từ Nhật Bản.
Chuyên sản xuất Nút áo vỏ sò, vỏ ốc cung cấp cho thị trường các nước như Nhật Bản, Ý, Đức,
Hong Kong, Ấn Độ…
Sản Phẩm:
– Sản phẩm chủ đạo của công ty: Nút áo Đụn Cái ( 80% ), ngoài ra, công ty còn sản xuất Nút áo
từ vỏ Điệp Đen, Điệp Trắng , Brow MOP và River shell (20%).